Disclaimer

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Hans van Driel BV.

Alle rechten op de inhoud van deze website liggen bij Hans van Driel BV te Tiel (Nederland) en zijn onder voorbehoud. Het materiaal en de wijze waarop de website wordt getoond vallen onder het auteursrechts of andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd zonder schriftelijke toestemming.  Deze website kan tevens inhoud bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verstrekte informatie kan desondanks onjuistheden bevatten. Voordat u op de vermelde informatie af gaat, dient u deze informatie op andere wijze van ons bevestigd te krijgen.

Hans van Driel BV is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of eventueel onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtelijk zou worden vastgesteld dat Hans van Driel BV opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op de website getoonde modellen of accessoires kunnen na publicatie wijzigingen hebben ondergaan of verschillen met de in Nederland leverbare uitvoering. Hans van Driel BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties en prijzen van de modellen zonder aankondiging vooraf. Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van bevestiging.

 

Persoonsgegevens

Op enkele websitepagina's kunt u worden gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden verwerkt voor afhandeling van uw aanvraag. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

Zonder nadere afspraken betekent uw bezoek aan deze website instemming met het bovenstaande.