Disclaimer

Wijzigingen in specificaties en prijzen onder voorbehoud, kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van de Kemp Groep.